SACOL0238SACOL0242TagB : SACOL0696TagX : SACOL0697TagD : SACOL0698MurB : SACOL0801DltA : SACOL0935DltC : SACOL0937MurE : SACOL1023MurI : SACOL1161MurD : SACOL1196FemA : SACOL1410FemB : SACOL1411Alr2 : SACOL1434MurG : SACOL1453SACOL1751MurC : SACOL1790SACOL1951Alr1 : SACOL2060MurF : SACOL2073Ddl : SACOL2074MurA1 : SACOL2092MurA2 : SACOL2116FemX : SACOL2253SACOL0052Cap5B : SACOL0137Cap5C : SACOL0138Cap5E : SACOL0140Cap5F : SACOL0141Cap5G : SACOL0142Cap5H : SACOL0143Cap5I : SACOL0144Cap5N : SACOL0149Cap5O : SACOL0150Cap5P : SACOL0151SACOL0243GlmU : SACOL0543SACOL0611SACOL0612TagA : SACOL0693SACOL1043KdtB : SACOL1134UppS : SACOL1279SACOL1498SACOL1522SACOL2103SACOL2161SACOL0082SACOL1471SACOL1530SACOL1533ScdA : SACOL0244WhiA : SACOL0832DivIB : SACOL1197FtsA : SACOL1198FtsZ : SACOL1199SACOL1205Smc : SACOL1250ScpB : SACOL1537SACOL1791SACOL2735SACOL1445SACOL1645LuxS : SACOL2126SACOL1441EpiF : SACOL1873SACOL1988SACOL2004SACOL2404SACOL2465SACOL0552SACOL0861RelA1 : SACOL1010CspA : SACOL1437RelA2 : SACOL1689SACOL1753SACOL1759RpoF : SACOL2054Asp23 : SACOL2173BetB : SACOL2628SACOL2731SodA1 : SACOL0118AhpF : SACOL0451AhpC : SACOL0452Est : SACOL0845SACOL0876Cdr : SACOL0975BsaA : SACOL1325KatA : SACOL1368SodA2 : SACOL1610SACOL1762ArsC : SACOL1824Bcp : SACOL1921PnbA : SACOL2459SACOL2484XseB : SACOL1567XseA : SACOL1568DnaA : SACOL0001DnaN : SACOL0002SACOL0003SACOL0004GyrB : SACOL0005GyrA : SACOL0006DnaB : SACOL0016Ssb : SACOL0438SACOL0509DnaX : SACOL0520RecR : SACOL0522SACOL0526Mfd : SACOL0547RadA : SACOL0572Ung : SACOL0627UvrB : SACOL0823UvrA : SACOL0824AddB : SACOL0970RexA : SACOL0971SACOL1153MutS2 : SACOL1154SACOL1162PriA : SACOL1224RecG : SACOL1241TopA : SACOL1267SACOL1283CinA : SACOL1303RecA : SACOL1304MutS : SACOL1315MutL : SACOL1316SbcD : SACOL1381SbcC : SACOL1382ParC : SACOL1390SACOL1479Nth : SACOL1492SACOL1493DinG : SACOL1495Hup : SACOL1513XerD : SACOL1540SACOL1542RecN : SACOL1564Nfo : SACOL1614SACOL1615DnaG : SACOL1619RuvB : SACOL1696RuvA : SACOL1697SACOL1724DnaI : SACOL1731Fpg : SACOL1736PolA : SACOL1737SACOL1900MutY : SACOL1926SACOL1931LigA : SACOL1965PcrA : SACOL1966SACOL2072TopB : SACOL2243SACOL2500Ogt : SACOL2562SACOLA0001SACOLA0003SACOL0534HsdM1 : SACOL0476HsdS : SACOL1861HsdM2 : SACOL1862Cbf1 : SACOL1898SACOL0321SACOL0375SACOL0376SACOL0085SACOL0595PepT : SACOL0806ClpP : SACOL0833PepF : SACOL1005SACOL1028SACOL1298SACOL1419SACOL1433SACOL1555SACOL1588SACOL1667SACOL1668ClpX : SACOL1721PepQ : SACOL1756PepA1 : SACOL1795SACOL1801SACOL1933PepS : SACOL1937SACOL2125SACOL2322SACOL2438PepA2 : SACOL2463Pcp : SACOL2714SACOL0275SecA : SACOL0816FtsY : SACOL1251Ffh : SACOL1253SACOL2674SACOL0556SACOL0945SACOL0957ClpB : SACOL0979HslV : SACOL1270HslU : SACOL1271DnaJ : SACOL1636DnaK : SACOL1637GrpE : SACOL1638Tig : SACOL1722GroEL : SACOL2016GroES : SACOL2017SACOL2385ClpL : SACOL2563SACOL0587SACOL1034Def : SACOL1100MsrA : SACOL1397BirA : SACOL1496SACOL1591SACOL1946Gtf2 : SACOL2669Pth : SACOL0546SmpB : SACOL0847TypA : SACOL1118SACOL1260SACOL1515Era : SACOL1624SACOL1627SACOL1653SACOL1699SACOL1720RplI : SACOL0015SACOL0413RpsF : SACOL0437RpsR : SACOL0439RplY : SACOL0545RplK : SACOL0583RplA : SACOL0584RplJ : SACOL0585RplL : SACOL0586RpsL : SACOL0591RpsG : SACOL0592RpmF : SACOL1137RpmB : SACOL1238RpsP : SACOL1254RplS : SACOL1257RpsB : SACOL1274SACOL1287RpsO : SACOL1292RpsA : SACOL1516RpmG1 : SACOL1608RpsU : SACOL1632PrmA : SACOL1635RpsT : SACOL1642RpmA : SACOL1700RplU : SACOL1702RplT : SACOL1725RpmI : SACOL1726RpsD : SACOL1769SACOL2053RpmE : SACOL2112RpsI : SACOL2206RplM : SACOL2207RplQ : SACOL2212RpsK : SACOL2214RpsM : SACOL2215RpmJ : SACOL2216RplO : SACOL2220RpmD : SACOL2221RpsE : SACOL2222RplR : SACOL2223RplF : SACOL2224RpsH : SACOL2225RplE : SACOL2227RplX : SACOL2228RplN : SACOL2229RpsQ : SACOL2230RpmC : SACOL2231RplP : SACOL2232RpsC : SACOL2233RplV : SACOL2234RpsS : SACOL2235RplB : SACOL2236RplW : SACOL2237RplD : SACOL2238RplC : SACOL2239RpsJ : SACOL2240FusA : SACOL0593Tuf : SACOL0594SACOL0815PrfB : SACOL0818PrfC : SACOL1025Tsf : SACOL1276Frr : SACOL1278InfB : SACOL1288Efp : SACOL1587InfC : SACOL1727PrfA : SACOL2110InfA : SACOL2217SerS : SACOL0009MetG : SACOL0533LysS : SACOL0562GltX : SACOL0574CysS : SACOL0576ArgS : SACOL0663TrpS : SACOL1001PheS : SACOL1148PheT : SACOL1149IleS : SACOL1206Fmt : SACOL1228ProS : SACOL1282AsnS : SACOL1494GlyS : SACOL1622AlaS : SACOL1673AspS : SACOL1685HisS : SACOL1686SACOL1688ValS : SACOL1710ThrS : SACOL1729TyrS : SACOL1778SACOL1792LeuS : SACOL1808GatB : SACOL1960GatA : SACOL1961GatC : SACOL1962RlmH : SACOL0025.1RsmA : SACOL0536SACOL0578SACOL1133SACOL1147SACOL1192SACOL1209Sun : SACOL1229RlmN : SACOL1230Gid : SACOL1268TruB : SACOL1290MiaB : SACOL1312MiaA : SACOL1323RluB : SACOL1536SACOL1634MnmA : SACOL1676Tgt : SACOL1694QueA : SACOL1695TrmB : SACOL1798SACOL1803SACOL1907SACOL1913SACOL1957SACOL2040SACOL2041TruA : SACOL2208MnmE : SACOL2738SACOL0540SACOL0846Pnp : SACOL1293RpoB : SACOL0588RpoC : SACOL0589RpoZ : SACOL1222RpoE : SACOL2120RpoA : SACOL2213Rnc : SACOL1248RimM : SACOL1255RbfA : SACOL1289Cca : SACOL1497SACOL1548NusG : SACOL0582SACOL1285NusB : SACOL1569RpoD : SACOL1618GreA : SACOL1665Rho : SACOL2113AroD : SACOL0873TrpD : SACOL1405TrpB : SACOL1408TrpA : SACOL1409AroA : SACOL1504AroB : SACOL1505AroC : SACOL1506AroE : SACOL1652SACOL1787SACOL0012MetE : SACOL0428SACOL0429SACOL0430SACOL0431SACOL0503SACOL1360Hom : SACOL1362ThrC : SACOL1363ThrB : SACOL1364Asd : SACOL1429DapA : SACOL1430DapB : SACOL1431DapH : SACOL1432LysA : SACOL1435MetK : SACOL1837GltB : SACOL0514GltD : SACOL0515GluD : SACOL0961FemC : SACOL1329ProC : SACOL1546HisC : SACOL0784HisA : SACOL2698IlvE : SACOL0600TdcB : SACOL1477IlvD : SACOL2042IlvB : SACOL2043SACOL2044IlvC : SACOL2045LeuA : SACOL2046LeuB : SACOL2047LeuC : SACOL2048LeuD : SACOL2049IlvA2 : SACOL2050CysK : SACOL0557CysE : SACOL0575SerA : SACOL1773GlyA : SACOL2105SACOL2296FolP : SACOL0558FolB : SACOL0559FolK : SACOL0560PabA : SACOL0773FolD : SACOL1072FolA : SACOL1461FolC : SACOL1709SACOL0874HemL1 : SACOL1714HemB : SACOL1715HemD : SACOL1716HemC : SACOL1717HemG : SACOL1887HemH : SACOL1888HemE : SACOL1889HemL2 : SACOL1922SACOL1950SACOL2638MenD : SACOL1052MenB : SACOL1054SACOL1511IspA : SACOL1566MoaA : SACOL2261MoaD : SACOL2263MoaE : SACOL2264MobB : SACOL2265SACOL2266MoaC : SACOL2267MoaB : SACOL2268IspD : SACOL0236IspD2 : SACOL0240IspE : SACOL0538SACOL0771SACOL0914SufD : SACOL0915SACOL0916SACOL0917SufB : SACOL0918LipA : SACOL0927SACOL0939SACOL0943SACOL0977Fni : SACOL2341CrtP : SACOL2579CoaBC : SACOL1223CoaE : SACOL1735CoaW : SACOL2122SACOL2448PanC : SACOL2614PanB : SACOL2615SACOL2616NadE : SACOL1974SACOL1975SACOL0564SACOL0565RibF : SACOL1291RibH : SACOL1817PdxK : SACOL0626SACOL1236SACOL1683ThiI : SACOL1764NanE : SACOL0315NagB : SACOL0616NagA : SACOL0761SACOL1912GlmS : SACOL2145GlmM : SACOL2151SACOL2722UreA : SACOL2280UreB : SACOL2281UreC : SACOL2282UreE : SACOL2283UreG : SACOL2285UreD : SACOL2286NirD : SACOL2397NirB : SACOL2398IpdC : SACOL0173Azo1 : SACOL0607Mvk : SACOL0636MvaD : SACOL0637SACOL0638SACOL0932SACOL1510MtnN : SACOL1655Fhs : SACOL1782SACOL1920Nos : SACOL1976PpaC : SACOL1982SACOL2574CrtM : SACOL2577CysJ : SACOL2639SACOL0395GcvH : SACOL0877RocD2 : SACOL0960SACOL0973ArcB1 : SACOL1181Ald1 : SACOL1478AnsA : SACOL1519SACOL1560SACOL1561SACOL1562LpdA : SACOL1563GcvPB : SACOL1593GcvPA : SACOL1594GcvT : SACOL1595Ald2 : SACOL1758Dat : SACOL1800Arg : SACOL2154HutG : SACOL2327RocA : SACOL2569SACOL1308SACOL1309NarH : SACOL2394AtpC : SACOL2094AtpD : SACOL2095AtpG : SACOL2096AtpA : SACOL2097AtpH : SACOL2098MalA : SACOL1551CscA : SACOL2029AzoR : SACOL0190SACOL0453TrxB : SACOL0829SACOL0875SACOL0881SACOL0944TrxA : SACOL1155SACOL1794Frp : SACOL2534SACOL0111AdhE : SACOL0135SACOL0162PflB : SACOL0204Ldh1 : SACOL0222SACOL0237SACOL0241Pta : SACOL0634Adh1 : SACOL0660AckA : SACOL1760AldA2 : SACOL1984SACOL2114SACOL2177SACOL2178BudA1 : SACOL2198BudB : SACOL2199FdhD : SACOL2273SACOL2301LdhD : SACOL2535BudA2 : SACOL2617Ldh2 : SACOL2618SACOL0447GapA1 : SACOL0838Pgk : SACOL0839TpiA : SACOL0840GpmI : SACOL0841Eno : SACOL0842Pgi : SACOL0966Pyc : SACOL1123Glk : SACOL1604Pyk : SACOL1745PfkA : SACOL1746PckA : SACOL1838Fba : SACOL2117GpmA : SACOL2415Fbp : SACOL2527Fda : SACOL2622SACOL0805GlpK : SACOL1320GlpD : SACOL1321DmpI : SACOL1399SACOL2553SACOL2560SACOL2561SACOL2624Rpe : SACOL1235Tkt : SACOL1377Zwf : SACOL1549Gnd : SACOL1554Tal : SACOL1831RpiA : SACOL2329PdhA : SACOL1102PdhB : SACOL1103PdhC : SACOL1104PdhD : SACOL1105RbsK : SACOL0253SACOL0617SACOL2028ManA1 : SACOL2135MtlD : SACOL2149GalM : SACOL2332ManA2 : SACOL2664SdhA : SACOL1159SdhB : SACOL1160SucC : SACOL1262SucD : SACOL1263AcnA : SACOL1385OdhB : SACOL1448OdhA : SACOL1449Icd : SACOL1741GltA : SACOL1742SACOL1749FumC : SACOL1908Mqo1 : SACOL2362Mqo2 : SACOL2623DeoC1 : SACOL0123DeoC2 : SACOL2129SACOL0426FabH : SACOL0987FabF : SACOL0988FabI : SACOL1016PlsX : SACOL1243FabD : SACOL1244FabG : SACOL1245AcpP : SACOL1247AccC : SACOL1571AccB : SACOL1572SACOL1661SACOL1662AccA : SACOL1747AccD : SACOL1748SACOL1776FabZ : SACOL2091SACOL0031SACOL1770SACOL1814SACOL1936SACOL2651AcyP : SACOL1439NrdE : SACOL0792NrdF : SACOL0793ThyA : SACOL1462Tmk : SACOL0524SACOL0603SACOL0604Gmk : SACOL1221PyrH : SACOL1277GuaC : SACOL1371SACOL1509Cmk : SACOL1518Tdk : SACOL2111Adk : SACOL2218DeoB : SACOL0124SACOL0130SACOL1031Pdp : SACOL2128PurA : SACOL0018GuaB : SACOL0460GuaA : SACOL0461Prs : SACOL0544PurE : SACOL1073PurK : SACOL1074PurC : SACOL1075PurS : SACOL1076PurQ : SACOL1077PurL : SACOL1078PurF : SACOL1079PurM : SACOL1080PurN : SACOL1081PurH : SACOL1082PurD : SACOL1083PurB : SACOL1969PyrB : SACOL1212PyrC : SACOL1213CarA : SACOL1214CarB : SACOL1215PyrF : SACOL1216PyrE : SACOL1217PyrG : SACOL2119PyrD : SACOL2606SACOL0225Xpt : SACOL0458Hpt : SACOL0554Cdd : SACOL1625Udk : SACOL1666Apt : SACOL1690Upp : SACOL2104DeoD : SACOL2130SACOL0072SarS : SACOL0096SACOL0120LytR : SACOL0246SACOL0420PurR : SACOL0539CtsR : SACOL0567SarA : SACOL0672SirR : SACOL0691SACOL0727SACOL0731MgrA : SACOL0746GapR : SACOL0837SACOL0890SpxA : SACOL1002MecA : SACOL1003SACOL1107MraZ : SACOL1191PyrR : SACOL1210CodY : SACOL1272SACOL1296SACOL1301GlnR : SACOL1328LexA : SACOL1374SACOL1541SACOL1550ArgR : SACOL1565SACOL1611SACOL1733PhoP : SACOL1740SACOL1768CcpA : SACOL1786SACOL1904SACOL1919AgrA : SACOL2026CzrA : SACOL2137LacR : SACOL2188CobB : SACOL2189SarV : SACOL2258SarR : SACOL2287SACOL2317SACOL2349TcaR : SACOL2353SarZ : SACOL2384NreC : SACOL2389SACOL2531SACOL2555SACOL2650IcaR : SACOL2688PflA : SACOL0205HprK : SACOL0825SACOL1891PtpA : SACOL1939RsbW : SACOL2055RsbV : SACOL2056RsbU : SACOL2057SACOL2107GlpP : SACOL1317GlcT : SACOL1393YycF : SACOL0019SACOL0201SACOL0716SaeR : SACOL0766ArlR : SACOL1451SrrA : SACOL1535SACOL1905VraR : SACOL1942HssR : SACOL2358SACOL0781OppD : SACOL0993OppF : SACOL0994SACOL1108SACOL2410SACOL2453SACOL0704SACOL1096FtnA : SACOL1952SACOL2131SACOL2169SACOL2171CopZ : SACOL2573TagH : SACOL0694PtsH : SACOL1091PtsI : SACOL1092Crr : SACOL1457SACOL2148SACOL0306SACOL0422MetN1 : SACOL0504SACOL0718SACOL0779SACOL0882SACOL1427SACOL1893SACOL1929SACOL1994SACOL2036SACOL2144EcfA1 : SACOL2211SACOL2335SACOL2462SACOL2537SACOL2708NnrD : SACOL0007SACOL0051SACOL0058SACOL0059SACOL0062SACOL0067SACOL0076SACOL0089IsdI : SACOL0152SACOL0156SACOL0157SACOL0161SACOL0182SACOL0196SACOL0218SACOL0220SACOL0271SACOL0279SACOL0281SACOL0282SACOL0286SACOL0289SACOL0291SACOL0292SACOL0295SACOL0297SACOL0314SACOL0319SACOL0328SACOL0356SACOL0391SACOL0399SACOL0409SACOL0410SACOL0419SACOL0427SACOL0432SACOL0435SACOL0445SACOL0455SACOL0456SACOL0457SACOL0462SACOL0467SACOL0487SACOL0488SACOL0489SACOL0495SACOL0496SACOL0499SACOL0519SACOL0521SACOL0525SACOL0527SACOL0528RnmV : SACOL0535SpoVG : SACOL0541SACOL0549SACOL0550SACOL0568SACOL0569SACOL0577SACOL0579SACOL0596SACOL0597SACOL0599SACOL0602SACOL0606SACOL0613SACOL0614SACOL0615SACOL0618SACOL0619SACOL0628SACOL0633SACOL0640SACOL0655SACOL0656SACOL0658SACOL0659SACOL0668SACOL0671SACOL0707SACOL0708SACOL0714SACOL0721SACOL0728SACOL0730SACOL0738SACOL0739SACOL0740SACOL0748SACOL0753SACOL0756SACOL0763SACOL0776SACOL0777SACOL0785SACOL0787SACOL0789SACOL0804SACOL0811SACOL0812SACOL0821SACOL0830SACOL0831SACOL0834SACOL0849SACOL0855SACOL0871SACOL0872SACOL0879SACOL0912SACOL0928SACOL0929SACOL0930SACOL0931SACOL0940KapB : SACOL0956SACOL0959SACOL0976SACOL0984SACOL1008SACOL1009PpnK : SACOL1011SACOL1020SACOL1035SACOL1042SACOL1048SACOL1058SACOL1063SACOL1087SACOL1089SACOL1090SACOL1093SACOL1098SACOL1099SACOL1106SACOL1115SACOL1116SACOL1119SACOL1120SACOL1121SACOL1128SACOL1136SACOL1163SACOL1172SACOL1175SACOL1185SACOL1188SACOL1189SACOL1190SACOL1200SACOL1201SepF : SACOL1202YlmH : SACOL1204SACOL1219SACOL1220SACOL1231SACOL1239SACOL1240FapR : SACOL1242SACOL1252SACOL1284SACOL1286SACOL1294SACOL1297SACOL1300SACOL1306SACOL1307SACOL1310SACOL1322SACOL1327SACOL1333SACOL1349SACOL1350SACOL1365SACOL1366SACOL1376SACOL1386SACOL1387SACOL1402SACOL1413SACOL1426SACOL1444SACOL1446SACOL1447SACOL1456SACOL1460SACOL1464SACOL1466SACOL1480SACOL1483SACOL1484SACOL1486SACOL1491SACOL1499SACOL1503SACOL1512SACOL1520SACOL1532SACOL1543SACOL1553SACOL1558SACOL1570SACOL1602SACOL1603SACOL1616SACOL1617SACOL1620SACOL1621SACOL1628SACOL1633LepA : SACOL1641SACOL1648SACOL1649SACOL1651SACOL1654SACOL1660SACOL1669SACOL1670SACOL1671SACOL1672SACOL1674SACOL1675SACOL1677SACOL1678SACOL1679SACOL1680SACOL1681SACOL1682SACOL1723SACOL1752SACOL1761SACOL1765SACOL1771SACOL1772SACOL1774SACOL1793SACOL1805SACOL1807SACOL1821SACOL1835SACOL1883SACOL1885SACOL1894SACOL1902SACOL1911SACOL1925SACOL1930SACOL1934SACOL1938SACOL1958PcrB : SACOL1967SACOL1968SACOL1971SACOL1980SACOL1981SACOL1985SACOL1992SACOL2000SACOL2012SACOL2020SACOL2021SACOL2035Gcp : SACOL2038MazF : SACOL2058SACOL2080YwpF : SACOL2090SACOL2106SACOL2108SACOL2115SACOL2118SACOL2121SACOL2123SACOL2124SACOL2132SACOL2133SACOL2136SACOL2142SACOL2156SACOL2163SACOL2192SACOL2196SACOL2245SACOL2250SACOL2255SACOL2278SACOL2288SACOL2293SACOL2297SACOL2300SACOL2303SACOL2304SACOL2313SACOL2318SACOL2321SACOL2330SACOL2344SACOL2345SACOL2364SACOL2366SACOL2367SACOL2379SACOL2400SACOL2402SACOL2436SACOL2446SACOL2456SACOL2488SACOL2489SACOL2491SACOL2499SACOL2518SACOL2519SACOL2529SACOL2530SACOL2532SACOL2533SACOL2550SACOL2551SACOL2559SACOL2575SACOL2583SACOL2587SACOL2591SACOL2592SACOL2596SACOL2597SACOL2601SACOL2602SACOL2605SACOL2607SACOL2608SACOL2609SACOL2620SACOL2625SACOL2630SACOL2667SACOL2681SACOL2706SACOL2710SACOL2711SACOL2713SACOL2717RsmG : SACOL2736MnmG : SACOL2737
play pause
expression 0% range 100%
hierarchy level
1Institute of Microbiology, Ernst-Moritz-Arndt-University Greifswald, F.-L.-Jahn-Strasse 15, D-17487 Greifswald, Germany
2Institute of Biochemistry, Ernst-Moritz-Arndt-University Greifswald, Felix-Hausdorff-Strasse 4, D-17487 Greifswald, Germany
3Department of Mathematics and Informatics, Ernst-Moritz-Arndt-University Greifswald, Walther-Rathenau-Strasse 47, D-17487 Greifswald, Germany
4Interfaculty Institute for Genetics and Functional Genomics, Ernst-Moritz-Arndt-University Greifswald, F.-L.-Jahn-Strasse 15 a, D-17487 Greifswald, Germany
#Current address: Department of Pathology, Boston Children’s Hospital and Harvard Medical School, and the § Proteomics Center, Boston Children’s Hospital, Boston, MA, USA
$Current address: Institute of Microbiology, Technical University Braunschweig, Inhoffenstrasse 7, D-38124 Braunschweig, Germany
фCurrent address: Robert Koch Institute, FG13 Nosocomial Pathogens and Antibiotic Resistance, Wernigerode, Germany
*contributed equally